HET PROCES

Eerste contact en intake
Het eerste contact met Jacques van Leuken, Gardens, Parks & Estates verloopt veelal telefonisch met mensen die geïnteresseerd zijn geraakt door artikelen in een magazine, via de website of van horen zeggen. Een kennismakingsgesprek geeft duidelijkheid of de interesse wederzijds is en er sprake is van een zogenaamde ‘klik’. De opdrachtgever in spé ontvangt globale informatie en inzicht in het te verwachten kostenplaatje. Jacques van Leuken bepaalt zelf of de tuin zich leent voor zijn ontwerpen. Op locatie of vanaf de tekening van de architect. “Dit heeft niet altijd te maken met de oppervlakte. Een relatief klein formaat tuin wordt beschouwd als een soort amuse. Dit betekent topkwaliteit per m².”

En dan volgt in feite hetzelfde traject als bij een bouwkundig architect. Nadat alle werkzaamheden zijn beschreven in een opdrachtbevestiging en de tarieven bekend en akkoord zijn, wordt het project opgesplitst in drie fases. Een ontwerpfase, hierin ontvangt de klant een schetsplan en een 3D impressie, gevolgd door een bestekfase en een fase van uitvoering.

Van ontwerp tot tuin
In heel Nederland en België heeft Jacques van Leuken, Gardens, Parks & Estates villa’s en buitenplaatsen voorzien van passende tuinen en parken. Het moeten er inmiddels honderden zijn. Allemaal volwassen, maar wel allemaal anders.

Iedere tuin een eigen gezicht, dat lijkt haast een onmogelijke opgave. “Verre van dat”, legt Jacques van Leuken uit, “de gesprekken bij de klant zijn een min of meer psychologisch proces. Het is aftasten wat men wil en wat er mogelijk is. Juist dat aanvoelen is heel belangrijk. Op dat moment borrelen de ideeën vanzelf naar boven. Als een soort visioen. Daarmee lijkt het alsof een ontwerp komt ‘aanwaaien’, maar zo eenvoudig werkt het niet.” Van de ideeën in Jacques’ hoofd tot de daadwerkelijke aanplant zit een heel traject.

Inventarisatie en presentatie
In een ontwerpfase krijgt de klant een reëel beeld van hoe zijn tuin eruit komt te zien. Een 3D visualisatie geeft een heel goede voorstelling van wat de opdrachtgever kan verwachten. Ook een globale begroting wordt bijgevoegd.

Aan het begin van de ontwerpfase wordt de bestaande situatie altijd digitaal ingemeten. Van Leuken: “Dit staat borg voor de hoogste graad van nauwkeurigheid.”  Tevens wordt in de ontwerpfase al aandacht besteed aan duurzaamheid en beheersbaarheid. Indien gewenst en noodzakelijk worden tevens de benodigde vergunningen aangevraagd.

Afstemming met woning
Vaak wordt Jacques van Leuken, Gardens, Parks & Estates ingeschakeld voor een tuin of park bij een nieuw te bouwen woning. Bij voorkeur worden wij dan al bij het ontwerpproces van het huis betrokken. Van Leuken: “Het voordeel daarvan is dat je optimaal van de wisselwerking tussen de verschillende partijen – architect, tuinontwerper en interieurarchitect – kunt profiteren. Bijvoorbeeld met betrekking tot de locatie van deuren en ramen en terrassen en vijver.”

Planuitwerking
Als het ontwerp is goedgekeurd, wordt het plan gedetailleerd, digitaal uitgewerkt in de bestekfase. Letterlijk alles wordt omschreven en vastgelegd: welke verhardingsmaterialen worden gebruikt, hoeveel zand komt er onder de oprit, hoe wordt de hemelwaterafvoer geregeld, enzovoort. Een beplantingsplan met maten en kwaliteitsomschrijving completeert het geheel. “Als een hovenier exact doet wat in het bestek staat, dan wordt de tuin precies zoals met de opdrachtgever is afgesproken.”

Tot slot de uitvoering, voor de opdrachtgever het moment suprême. Een hovenier zorgt in opdracht voor de aanleg, Jacques van Leuken, Gardens, Parks & Estates houdt zelf de regie in handen. In hoeverre wij het hele project begeleiden, hangt af van de opdrachtgever. En dan, dan verandert een stuk kale grond in een exclusieve volwassen tuin.

Na de aanleg
Is daarmee het werk van Jacques van Leuken, Gardens, Parks & Estates klaar? “Niet helemaal.” verklaart Jacques. “Onderhoud en beheer maken deel uit van onze langetermijnvisie: we verzekeren onze opdrachtgevers van tuinen waar zij nog heel lang plezier van hebben. Indien de opdrachtgever dat wenst, stellen we een beheer- en onderhoudsplan op en zorgen voor toezicht en periodieke controle.”